Premietanie filmu Jan Mayen náš (?) ostrov + beseda k nemu

16.01.2017 10:29

Akcia je, žiaľ, len pre pozvaných.