Posunutie vydania 3. dielu Zverolekárovych zápiskov

20.05.2021 15:04

Vzhľadom na pandémiu coronavírusu vydavateľstvo EPOS obmedzilo v minulom roku niektoré svoje aktivity, preto sa aj vydanie 3. dielu Zverolekárovych zápiskov posunulo na jeseň 2021.