Nová knižka!

25.06.2021 15:06

Do začiatku prázdnin by vo vydavateľstve Torden mala vyjsť moja nová knižka o minuloročnom zvládanií pandémie na Slovensku. 

Návrh obálky zatiaľ vyzerá takto: