Nová knižka na obzore...

23.06.2015 13:41

Autor v týchto dňoch finišuje na dokončení nového románu s pracovným názvom "Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu".

Rozpísaný má aj text, v ktorom sa opäť venuje psičkárskej tématike.